Home

Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten

Reeds geruime tijd houden een aantal enthousiaste professionals in Nederland zich bezig met het relatief jonge beroep van diabetespodotherapeut, een nieuwe specialisatie binnen de Podotherapie. Desondanks was er tot op heden geen aparte beroepsvereniging in Nederland, die zich bezig hield met de verbetering van de bekendheid, waardering en kwaliteit van het beroep diabetespodotherapeut en met de belangen en posities van deze nieuwe zorgprofessionals. Dat is sinds kort echter anders: Op 10 januari 2013 is de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten officieel tot stand gekomen. Een nieuwe beroepsvereniging die vol enthousiasme aan de slag is om de diabetespodotherapeut in Nederland tot een geaccepteerd, gewaardeerd en volwaardig beroep in de huidige gezondheidszorg te maken.
Inhoudelijke omschrijving diabetespodotherapeut:
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.

 

Via deze link kunt u de voorlichtingsfolder downloaden:

Brochure Voetzorg bij diabetes_2018_LR

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:
info@diabetespodotherapeut.nl
Contact gegevens
Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
Den Dries 11
5552 CL Valkenswaard
Let op nummer is gewijzigd per 1/12/2014 06-53145787
Volg ons ook op Facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.
Wij hebben een samenwerkingsverband met:
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Nederlandse Diabetes Federatie

Nederlandse Diabetes Federatie

International Society for Prosthetics and Orthotics

International Society for Prosthetics and Orthotics

Wondplatform Nederland

Wondplatform Nederland

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

dorati