Missie en Visie

Wat wil de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten bereiken?
Missie
 • Op landelijk niveau op een gegarandeerd kwaliteitsniveau voetzorg op maat voor elke diabetespatiënt!
 • Op landelijk niveau in ieder multidisciplinair voetenteam een samenwerkingsverband met een diabetespodotherapeut, zowel intra- als extramuraal
Visie
 • Zorg op maat zonder onnodig lange wachttijden
 • Kort zorgtraject en adequate zorg door expertise van de diabetespodotherapeut
 • Diabetespodotherapeut is DE specialist m.b.t. complexe voetzorg en ulcera
 • Aanspreekpunt m.b.t. diagnostiek en behandeling, werkt multidisciplinair
 • Diabetische voetzorg = zorg op maat
 • Toenemende behoefte aan geregistreerde professional en multidisciplinaire aanpak op het gebied van de diabetische voet/wondzorg

 

Deskundigheidsgebieden van de diabetespodotherapeut:

 • Competentie Preventie: Het voorkomen van voetproblemen bij patiënten met diabetes en het vroegtijdig kunnen aanwijzen van risicopatiënten.
 • Competentie Behandeling: Naast primaire, secundaire en ook tertiaire preventieve maatregelen ter voorkoming van (recidief) ulcera zijn wondbehandeling en multidisciplinair denken en handelen belangrijke aandachtsgebieden.
 • Competentie Organisatie: Ondernemen, opereren en communiceren binnen de huidige diabeteszorg in de breedste zin van het woord zowel mono- als multidisciplinair.
 • Competentie Beroep: Werken aan professionalisering van de podotherapeut in het algemeen en de gespecialiseerde diabetespodotherapeut specifiek.