Diabetespodotherapeut

HBO Opleidingsniveau
Het reguliere curriculum (ingezet voor de HBO-opleiding tot podotherapeut) geeft inzicht in de basale stand van de wetenschap m.b.t. preventie en behandeling van de diabetische voet. Het tijdig diagnosticeren en het opstellen van het juiste behandelplan bij een complex diabetisch voetprobleem is expertisevorming. De diabetespodotherapeut is opgeleid om deze complexe voetzorg te leveren. Zowel in de eerste- als tweedelijnszorg. Voorbeelden van (potentiële) samenwerkingspartners zijn: huisarts, internist, (vaat)chirurg, revalidatiearts, dermatoloog, gipsverbandmeester, wondverpleegkundige, diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut of orthopedisch schoentechnicus. Binnen dit multidisciplinaire netwerk, en de daarin centrale zorgverlening voor de diabetische voetproblematiek centraal, heeft de diabetespodotherapeut een coördinerende rol op basis van zijn kennis en kunde. Een podotherapeut mag zich ‘diabetespodotherapeut’ noemen na het afronden van de daartoe ingerichte 2 jarige Post_HBO opleiding. Anno 2014 wordt deze aangeboden door de Fontys Hogeschool te Eindhoven.
Voetzorg op maat!
Het aantal diabetespatiënten in Nederland zal in de komende jaren sterk toenemen. Inherent is de toenemende behoefte aan zorg die toegespitst is op deze chronische aandoening. Onderdeel van deze zorg is een geregistreerde zorgprofessional op het gebied van preventie en behandeling van de diabetische voet, de diabetespodotherapeut, met name gericht op de multidisciplinaire aanpak binnen de diabeteszorg. De vereniging en de leden zetten zich in om op landelijk niveau voor elke diabetespatiënt voetzorg op maat te kunnen bieden.

 

Diabetespodotherapeuten zijn de deskundigen bij uitstek op het terrein van de consequenties van diabetes mellitus voor de voet en de onderste extremiteit als late complicatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van diabetische voetenteams aangetoond. De diabetespodotherapeut is opgeleid om een belangrijke bijdrage te leveren aan:
  • Verhoging van de kwaliteit van leven van de patiënt met DM  
  • Het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnames
  • Het verlagen van de kosten voor voetgerelateerde voetzorg      
  • Adequate inschatting en behandeling van een voetulcus c.q. complexe diabetesvoet                                                                                                                                                                     
  • Gecompliceerde wondzorg bij de diabetesvoet   
  • Specifieke medische en biomechanische kennis om de status van de diabetesvoet en het functioneren van de voet te kunnen vaststellen.