Vergoeding 2017

De inhoud van deze pagina met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NVvDP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergoeding per jaar
Basic PakketMaximaal € 75,00 per persoon per kalenderjaar. Pedicurebehandeling ten behoeve van diabetici en reumapatiënten maximaal € 75,00 per kalenderjaar.
Plus pakketMaximaal € 100,00 per persoon per kalenderjaar. Pedicurebehandeling ten behoeve van diabetici en reumapatiënten maximaal € 75,00 per kalenderjaar.
Top pakketMaximaal € 250,00 per persoon per kalenderjaar. Pedicurebehandeling ten behoeve van diabetici en reumapatiënten maximaal € 75,00 per kalenderjaar.
Vip pakketMaximaal € 500,00 per persoon per kalenderjaar. Pedicurebehandeling ten behoeve van diabetici en reumapatiënten maximaal € 150,00 per kalenderjaar.

Voetbehandeling/podotherapie: De kosten van behandeling door een podotherapeut, podoloog en podoposturaal therapeut worden vergoed. Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.

Vergoeding per jaar
ExtraPodotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
JongPodotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar

Vergoeding per jaar
Excellent100% vergoeding incl. 1 paar (sport) steunzolen.
Pedicurezorg (reumatische-,
diabetische- of medische voet) wordt vergoed.
RoyaalMax. € 200,- per jaar
Maximaal 1 paar podotherapeutische (sport) steunzolen*.
Pedicurezorg (reumatische-,
diabetische- of medische voet) € 25,- per
behandeling tot
€ 100,-

 *Let op! Met betrekking tot podotherapeutische steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVVP

Vergoeding per jaar
AZVZ ComfortGeen vergoeding
AZVZ Comfort extra100% tot maximaal € 115,00 per kalenderjaar.
Bij een verzekerde met DM komt voetverzorging alleen in aanmerking voor vergoeding, indien sprake is van een Zorgprofiel 0 en 1. Er worden 6 behandelingen per kalenderjaar vergoed.
Vergoeding per jaar
50 PlusVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 230,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 115,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 60,- per jaar.
BasisVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 70,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 70,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 60,- per jaar.
GezinnenVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 115,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 115,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 60,- per jaar.
JongerenVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 70,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 70,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 60,- per jaar.
PlusVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 230,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 115,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 75,- per jaar.
TopVoetbehandeling en advisering (op voorschrift arts)
• bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en
advisering door podotherapeut (toestemming CZ nodig)
• bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met
aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) € 230,- per jaar.
Voetbehandeling overige situaties (door podotherapeut op voorschrift arts) € 115,­- per jaar.
Steunzolen en podotherapeutische zooltjes
(inclusief aanmeten) € 75,- per jaar.
Vergoeding per jaar
CZdirect StartGeen vergoeding voor voetbehandeling en steunzolen.
CZdirect Basic Per jaar € 70,- vergoeding voetbehandeling.
Vergoeding steunzolen € 60,- per jaar.
CZdirect Extra Per jaar € 115,- vergoeding voetbehandeling.
Vergoeding steunzolen € 60,- per jaar.
Vergoeding per jaar
Aanvulling CompactGeen vergoeding
Aanvulling Basis100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Budget100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Optimaal100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Uitgebreid100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Vergoeding per jaar
AV Extra Pedicurezorg reuma/diabetes max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapie max. € 150,- per jaar. Steunzolen en therapiezolen max. € 100,- per 2 kalenderjaren.
AV Optimaal Pedicurezorg reuma/diabetes max. € 200,- per jaar.
Vergoeding podotherapie max. € 250,- per jaar. Steunzolen en therapiezolen max. € 100,- per 2 kalenderjaren.
Vergoeding per jaar
Aanvullende Verzekering Basis *Max. € 300,- per jaar
Vergoeding steunzolen: max. € 35,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Top *Max. € 500,- per jaar
Vergoeding steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Totaal *Max. € 500,- per jaar
Vergoeding steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Uitgebreid*Max. € 300,- per jaar
Vergoeding steunzolen: max. € 70,- per jaar**

* Voorwaarden: op basis van een schriftelijke verwijzing van een behandelend medisch specialist of huisarts, waaruit blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
** Voorwaarden: podotherapeut die erkend is door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten).

Vergoeding per jaar
ComfortVoetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, € 500,- per jaar.
Vergoeding steunzolen: max. € 200,- per jaar
CompleetVoetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, € 150,- per jaar.
Vergoeding steunzolen: max. € 150,- per jaar
ExtraVoetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, € 100,- per jaar.
Vergoeding steunzolen: max. € 100,- per jaar
TopVoetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, 100% vergoeding per jaar.
Vergoeding steunzolen: 100% vergoeding
ZilverVergoeding steunzolen: max. € 60,- per jaar.
Zorg 1Voetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, € 70,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 2Voetbehandeling en advisering bij medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. Vooraf toestemming vereist, € 230,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Vergoeding per jaar
ZorgBest75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 1 paar per jaar
Vergoeding per jaar
AV StandaardMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Steunzolen 50% tot € 55,- maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar.
AV StudentMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Steunzolen 50% tot € 55,- maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar.
AV TopMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Steunzolen 50% tot € 55,- maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar.
AV CompactMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

Vergoeding per jaar
Module VoetzorgMaximaal € 150,- per kalenderjaar, per verzekerde voor:
- Pedicurezorg bij reuma, multiple sclerose, een dwarslaesie of ALS (maximaal € 25,- per behandeling)
- Pedicurezorg bij diabetes met Zorgprofiel 1
- Klassieke orthopedische steunzolen
- Podotherapeutische en podologische zolen
- Podotherapie/podologie/podoposturale therapie

Vergoeding per jaar
Aanvullend 1Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar
Aanvullend 2Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar
Aanvullend 3Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar
Vergoeding per jaar
Jong PakketMax. € 200,- per jaar
Compact pakketMax. € 100,-/250,-/ 400,- / geen vergoeding per jaar (afhankelijk van uw verzekerde maximum) max. 75,- per dag; Steunzolen max. € 50,- p.p.p.j.
Compleet pakketMax. € 700,-/550,-/ 400,- / geen vergoeding per jaar (afhankelijk van uw verzekerde maximum) max. 75,- per dag;
Steunzolen max. € 100,- p.p.p.j.
Extra Compleet pakketMax. € 1000,-/850,-/ 700,- / geen vergoeding per jaar (afhankelijk van uw verzekerde maximum) max. 75,- per dag;
Steunzolen 1 paar per jaar.
Comfort pakketMax. € 1500,- p.p.per jaar (afhankelijk van uw verzekerde maximum) max. 75,- per dag.
Vergoeding per jaar
Ik-Zorg BeterSteunzolen max. € 55 pp/jaar.
Vergoeding per jaar
ZonderMeerPedicurezorg bij DM geen vergoeding
MeerZekerPedicurezorg bij DM geen vergoeding
ZonderZorgenPedicurezorg bij DM €25,- per behandeling tot €150,- per kalenderjaar*.

* De vergoeding is voor diabetes, medische voet én reuma samen. De vergoeding geldt voor pedicurezorg bij diabetes met zorgprofiel 1, pedicure bij medische voet en pedicurezorg bij reuma samen.

Vergoeding per jaar
IZA Classic ComfortMax. € 115,- per jaar
Vergoeding steun- en therapiezolen: max. € 190,- per jaar
IZA Extra Zorg 1Max. € 125,- per jaar. *
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 125,- per jaar
IZA Extra Zorg 2Max. € 250,- per jaar. *
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 150,- per jaar
IZA Extra Zorg 3Max. € 250,- per jaar. *
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 225,- per jaar
IZA Extra Zorg 4Max. € 350,- per jaar. *
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 225,- per jaar
* Let op! Diverse disciplines binnen de voetengezondheidszorg kunnen hierbinnen declareren.
Vergoeding per jaar
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3Voetbehandelingen RA voet, DM voet (met zorgprofiel 1) en podotherapie: €180,- per jaar.
Vergoeding steunzolen max. € 90,- per jaar.
Vergoeding per jaar
ExtraVerzorgd 1Podotherapie: max. € 100,- per jaar*
ExtraVerzorgd 2Podotherapie: max. € 150,- per jaar*
ExtraVerzorgd 3Podotherapie: max. € 200,- per jaar*
JongerenVerzorgdPodotherapie: max. € 150,- per jaar*
GarantVerzorgd1Podotherapie: max. € 150,- per jaar*
GarantVerzorgd2Podotherapie: max. € 200,- per jaar*
GarantVerzorgd3Podotherapie: max. € 250,- per jaar*
ZorgPlus BudgetPodotherapie: max. € 50,- per jaar*
ZorgPlus 1Podotherapie: max. € 100,- per jaar*
ZorgPlus 2Podotherapie: max. € 150,- per jaar*
ZorgPlus 3Podotherapie: max. € 200,- per jaar*
ZorgPlus 4Podotherapie: max. € 200,- per jaar*
* Let op! Diverse disciplines binnen de voetengezondheidszorg kunnen hierbinnen declareren.
Vergoeding per jaar
Aanvullend*Voetbehandeling max. € 50,- per jaar**
Bijzondere gevallen: max € 50,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Extra Aanvullend*Voetbehandeling max. € 100,- per jaar**
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen).
Steunzolen € 100,- per jaar.
Extra Uitgebreid*Voetbehandeling max. € 150,- per jaar.
Podotherapie: max. € 200,- per jaar**
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Steunzolen € 200,- per jaar**.
Uitgebreid*Voetbehandeling max. € 150,- per jaar**
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen)
Steunzolen € 150,- per jaar.
Compleet*Podotherapie wordt volledig vergoed**
Voetbehandeling max. € 150,- per jaar.
Steunzolen worden volledig vergoed.
Uitgebreid Vitaal*Voetbehandeling max. € 150,- per jaar.
Steunzolen € 200,- per jaar**.
* Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.
** Diverse disciplines binnen de voetengezondheidszorg kunnen hierbinnen declareren.
Vergoeding per jaar
Aanvullende verzekering 1max. € 70,- per jaar
Aanvullende verzekering 2max. € 70,- per jaar
Aanvullende verzekering 3max. € 150,- per jaar
Vergoeding per jaar
Vrije Keuze Benfit€ 250,- per jaar
Vrije Keuze Extrafit€150,- per jaar
Vrije Keuze Optifit100% vergoeding
Vrije Keuze Topfit100% vergoeding
Let op! Bovenstaande vergoedingen op basis van behandeling door een podotherapeut incl.de vervaardigde podotherapeutische zolen en orthese.
Vergoeding per jaar
AV RoyaalMax. € 100,- per jaar voor behandeling.
Vergoeding per jaar
StandaardMax. € 100,- per jaar
KeuzeMax. € 250,- per jaar
ExtraMax. € 350,- per jaar
CompleetMax. € 600,- per jaar
Vergoeding per jaar
ExtraVerzorgd1Podotherapie: max. € 100,- per jaar*
ExtraVerzorgd2Podotherapie: max. € 150,- per jaar*
ExtraVerzorgd3Podotherapie: max. € 200,- per jaar*
JongerenVerzorgdPodotherapie: max. € 150,- per jaar*
* Let op! Diverse disciplines binnen de voetengezondheidszorg kunnen hierbinnen declareren.
Vergoeding per jaar
Extra Largepolis*Pedicurezorg € 25,- per behandeling tot € 150,- per kalenderjaar.
Podotherapie max. € 300 per kalenderjaar**
Largepolis*Pedicurezorg € 25,- per behandeling tot € 100,- per kalenderjaar.
Podotherapie max. € 200,- per jaar **
*  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Let op! Diverse disciplines binnen de voetengezondheidszorg kunnen hierbinnen declareren.
promovendumVergoeding per jaar
PrimairMax. € 70,- per jaar
RoyaalMax. € 70,- per jaar
OptimaalMax. € 70,- per jaar
ExcellentMax. € 150,- per jaar
Vergoeding per jaar
Plus75% tot maximaal €125,- per kalenderjaar
Top75% tot maximaal €250,- per kalenderjaar
* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie.
Inhoud pakket
AV Zorg Riant100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%
Jongeren AVMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
100% vergoeding, tot maximaal € 75,- per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Extra Uitgebreide AVMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Standaard AVMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Uitgebreide AVMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Compact AVMax. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.
Vergoeding per jaar
Extra Zorg 1Geen vergoeding
Extra Zorg 2Max. € 115,- per jaar
Extra Zorg 3Max. € 115,- per jaar
Extra Zorg 4Max. € 115,- per jaar
VGZVergoeding per jaar
VGZ aanvullend goedMax. € 100,- per jaar
Voetbehandelingen, ook voor voetzorg bij zorgprofiel 1.
VGZ aanvullend beterMax. € 200,- per jaar.
Voetbehandelingen, ook voor voetzorg bij zorgprofiel 1.
VGZ aanvullend bestMax. € 500,- per jaar.
Voetbehandelingen, ook voor voetzorg bij zorgprofiel 1.
Vergoeding per jaar
Extra Zorg polis BestMax. € 500,- per jaar
Extra Zorg polis BeterMax. € 300,- per jaar
Extra Zorg polis GoedMax. € 100,- per jaar
Gezin PakketMax. € 300,- per jaar
Vitaal PakketMax. € 300,- per jaar
Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
– steunzolen
Fit & Vrij PakketMax. € 1000,- per jaar
U krijgt een jaarlijks zorgtegoed en kiest zelf aan welke zorg u dit uitgeeft.
Vergoeding per jaar
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)Max. € 500,- per jaar*
Vergoeding steunzolen: max. € 250,- per jaar**
* Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg         ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg
Vergoeding per jaar
AV Ster 1Geen vergoeding
AV Ster 2Pedicure bij reuma en voetzorg DM zorgprofiel 1 maximaal € 125,- per kalenderjaar.
AV Ster 3Pedicure bij reuma en voetzorg DM zorgprofiel 1 maximaal € 125,- per kalenderjaar.
AV Ster 4Pedicure bij reuma en voetzorg DM zorgprofiel 1 maximaal € 150,- per kalenderjaar.
AV Ster 5Pedicure bij reuma en voetzorg DM zorgprofiel 1 maximaal € 175,- per kalenderjaar.
Steunzolen voor verzekerde t/m 20 jaar maximaal € 50,- per kalenderjaar.
Vergoeding per jaar
VGZ Aanvullend GoedSteunzolen € 70,- per jaar.
Voetbehandelingen
een budget van € 100,- te besteden aan
- voetbehandelingen reumatische en DM
voet (met zorgprofiel 1)
- podotherapie
VGZ Aanvullend BeterSteunzolen € 125,- per jaar.
Voetbehandelingen
een budget van € 300,- te besteden aan
- voetbehandelingen reumatische en DM
voet (met zorgprofiel 1)
- podotherapie
VGZ Aanvullend BestSteunzolen € 125,- per jaar.
Voetbehandelingen
een budget van € 500,- te besteden aan
- voetbehandelingen reumatische en DM
voet (met zorgprofiel 1)
- podotherapie
Vergoeding per jaar
Start€ 150,- per jaar
Plus€ 250,- per jaar
Optimaal 100% Vergoeding
Top 100% Vergoeding
Excellent 100% Vergoeding
Vergoeding per jaar
3 sterren Max. € 100,- per jaar*
Pedicurezorg bij een medische voet, DM en reuma € 25,- per behandeling tot € 100,- per kalenderjaar.
4 sterrenMax. € 135,- per jaar*
Pedicurezorg bij een medische voet, DM en reuma € 25,- per behandeling tot € 150,- per kalenderjaar.
* Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podologie, podoposturale therapie en steunzolen samen.
Vergoeding per jaar
AV BasisMax. € 50,- per jaar.
Vergoeding steunzolen: 50% tot maximaal € 35,00 per kalenderjaar.
AV GeZZinMax. € 100,- per jaar.
AV PlusMax. € 100,- per jaar.
AV StandaardMax. € 50,- per jaar.
Vergoeding steunzolen: 50% tot maximaal € 35,00 per kalenderjaar.
AV TopMax. € 100,- per jaar.
AV TotaalMax. € 125,- per jaar.