Ziekenhuizen

In Nederland zijn er op dit moment in totaal 356 ziekenhuizen. In een klein gedeelte van deze ziekenhuizen is een diabetespodotherapeut werkzaam. In onderstaande overzichtskaart staan de lokaties vermeld: