Ledenlijst

Voordelen lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten
Door lid te zijn van de NVvDP versterkt u de positie van deze jonge beroepsgroep. Tot op heden zijn er in totaal 115 praktijken aangesloten.
  • Het opleidingstraject van diabetespodotherapeuten is verankerd in een tweejarig Post HBO Bachelor diploma.
  • Podotherapeuten zijn wettelijk erkend in hun meerwaarde voor de gezondheidszorg en in de kwaliteit van hun producten en diensten (artikel 34, wet BIG).
Om lid te worden van het NVvDP moet u voldoen aan de volgende eisen:
  • Lid zijn van de NVvP
  • Diploma Post HBO bachelor diabetespodotherapeut of i.o. tot diabetespodotherapeut
  • (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • Volgen van bij- en nascholing specifiek gericht op diabetes mellitus;
  • Naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum inrichtingseisen.
De diabetespodotherapeuten van het eerste uur: http://www.youtube.com/watch?v=o4UEk5JFGRY
P1070568