Bestuur NVvDP

De NVvDP zal als vereniging op professionele wijze bijdragen aan het tot stand komen van regionale en landelijke (kennis)netwerken met betrekking tot diabetische voetzorg. Tevens zal zij zorg dragen voor kennisverspreiding op zowel zorginhoudelijk als organisatorisch niveau in Nederland.
Intensieve multidisciplinaire samenwerking met andere zorgprofessionals in 1e en 2e lijn rondom de patiënt met complexe diabetische voetproblematiek heeft immers als doel de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Zeker op het gebied van neuropatische en neuro-ischemische wondbehandeling heeft de diabetespodotherapeut veel expertise. Een andere belangrijke activiteit van de NVvDP is preventieve educatie aan patiënten met een verhoogd risico op een diabetisch voetulcus.
Het NVvDP bestuur bestaat uit 4 leden:

Ingrid Ruys, voorzitter

Lian Stoeldraaijers, secretaris

Lian Stoeldraaijers, secretaris

Rene Ottens, penningmeester

ReneHermanns

Rene Hermanns, algemeen bestuurslid

Sinds 16 september 2014 heeft dr. Jacques Oskam (vaatchirurg Isala Klinieken) zich beschikbaar gesteld als medisch adviseur voor de NVvDP.

Dr. Jacques Oskam